CONVOCATOR

1385 afişări
09 Aug 2014 - 10:12:46 AM
Distribuie:

CONVOCATOR

image

In baza art. 117 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare si a art. 11 pct. 11.3 din Actul constitutiv al Societatii, avand in vedere art. 18 din legea nr. 85/, 2006 C.I.I. Cristina Andronache, in calitate de administrator judiciar al societatii FOTBAL CLUB RAPID S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Atelierului nr. 19, sector 1, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/5310/2006, CUI RO18536665 (in continuare “Societatea”), societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, convoaca la data de 09.09.2014 ora 15.00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara («AGEA ») se va desfasura la sediul ales al din Bucuresti, str. Bucurestii Noi nr. 170, sector 1, baza Pro Rapid.

In cadrul “AGEA” se vor discuta si se vor lua decizii asupra punctelor trecute pe următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Avand in vedere vacanta functiei de administrator special al societatii ca urmare a demisiei d-lui Zamfir Adrian Cornelius la data de 18.05.2014, actionarii sunt chemati sa desemneze noul administrator special.
2. Efectuarea demersurilor necesare autorizarii desfasurarii urmatoarelor activitati cuprinse in actul constitutiv al societatii:
4719
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4789
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioscuri si pieţe al altor produse

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor personal, sau prin reprezentanti mandatati in baza unei procuri speciale, redactata si semnata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, din care se va depune un exemplar, orginal, la sediul Societatii, pana la data de 08.09.2014.
In cazul in care la data de 08.09.2014 din orice motiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va intruni sau nu se va putea lua o decizie valida, a doua convocare pentru aceasta adunare este stabilita pentru data de 10.09.2014 ora 10.00, la sediul ales din Bucuresti, str. Bucurestii Noi nr. 170, sector 1, baza Pro Rapid.
Luarea deciziilor la a doua intrunire a adunarii se va face conform conditiilor de prezenta si de vot prevazute de actul constitutiv si de lege.
Prezenta convocare va fi adusa la cunostinta actionarilor prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si intr-unul dintre ziarele de larga raspandire din Bucuresti.

Data: 01.08.2014

Administrator judiciar: C.I.I Cristina Andronache

 

(Completare)

 

CONVOCATOR

In baza art. 117 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare si a art. 11 pct. 11.3 din Actul constitutiv al Societatii, avand in vedere art. 18 din legea nr. 85/, 2006 C.I.I. Cristina Andronache, in calitate de administrator judiciar al societatii FOTBAL CLUB RAPID S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Atelierului nr. 19, sector 1, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/5310/2006, CUI RO18536665 (in continuare “Societatea”), societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, convoaca la data de 09.09.2014 ora 15.00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara («AGEA ») se va desfasura la sediul ales al din Bucuresti, str. Bucurestii Noi nr. 170, sector 1, baza Pro Rapid.

Avand in vedere convocatorul AGEA din data de 01.08.2014, in considerarea prevederilor art. 11.3 lit. p) din Actul constitutiv al Societatii, ordinea de zi a adunarii actionarilor se va completa cu urmatorul punct:

1. Analiza si adoptarea deciziilor in legatura cu societatea Rapid 98 SRL al carei asociat unic este societatea, sens in care se va decide cu privire la :
a. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii Rapid 98 SRL.
b. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii/adoptarea masurilor impuse de constatarile ce vor rezulta din situatiile financiare.
c. Dizolvarea si lichidarea societatii Rapid 98
d. Mandatarea administratorului judiciar sa desemneze si sa numeasca un lichidator

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor personal, sau prin reprezentanti mandatati in baza unei procuri speciale, redactata si semnata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, din care se va depune un exemplar, orginal, la sediul Societatii, pana la data de 08.09.2014.
In cazul in care la data de 08.09.2014 din orice motiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va intruni sau nu se va putea lua o decizie valida, a doua convocare pentru aceasta adunare este stabilita pentru data de 10.09.2014 ora 10.00, la sediul ales din Bucuresti, str. Bucurestii Noi nr. 170, sector 1, baza Pro Rapid.
Luarea deciziilor la a doua intrunire a adunarii se va face conform conditiilor de prezenta si de vot prevazute de actul constitutiv si de lege.
Prezenta convocare va fi adusa la cunostinta actionarilor prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si intr-unul dintre ziarele de larga raspandire din Bucuresti.

Data: 04.08.2014

Administrator judiciar: C.I.I Cristina Andronache

Galerie foto/video