Procesul decizitional – FC Rapid

1193 afişări
15 Aug 2014 - 6:38:56 PM
Distribuie:

PROCESUL DECIZIONAL IN MANAGEMENTUL
SC FOTBAL CLUB RAPID SA BUCURESTI,
SOCIETATE IN PROCEDURA DE INSOLVENTA

image

ADMINISTRATOR JUDICIAR
C.I.I. CRISTINA ANDRONACHE

Astazi, 01.06.2014,
Avand in vedere faptul ca in data de 28.03.2014 s-a aprobat Planul de reorganizare al societatii,
Retinand ca la data de 18.05.2014 dl. Zamfir Adrian Cornelius a renuntat la mandatul de administrator special,
Pentru a asigura un sistem managerial efficient, care sa conduca la maximizarea profitului in vederea atingerii obiectivelor din Planul de reorganizare, in limita prerogativelor legale cu care am fost investita de Judecatorul sindic in conformitate cu prevederile Legii 85/2006 emit urmatoarea:

DECIZIE

Care face parte din regulamentul de organizare si functionare a societatii si stabileste fluxul operational in formarea deciziilor manageriale, stabilind in mod concret Sistemul decisional in societate.
Pana la desemnarea unui alt administrator special in conditiile legii, administratorul judiciar va administra societatea, nefiind posibila o alta solutie din perspectiva consecintelor in contextul procedurii de licentiere.

Dupa desemnarea in conditiile legii a unui alt administrator special, admininistrarea societatii se va realiza in conditiile prevazute de Legea nr. 85/2006 si de prezenta decizie care este opozabila tuturor actionarilor, angajatilor, colaboratorilor, administratorului special si celor ce intra in raporturi obligationale sau juridice cu societatea si carora le-a fost adusa la cunostinta pe orice cale prevazuta si permisa de lege.

Avand in vedere ca acesta reprezinta componenta cea mai activa a profesiunii manageriale, cu cel mai mare impact asupra activitatilor societatii comerciale, al carui control imi revine ca obligatie profesionala, prin aceasta stabilesc procesul care sa asigure formarea deciziilor ca acte rationale, de alegere a unei linii de actiune, prin care se urmareste realizarea obiectivului principal, respectiv maximizarea profitului pentru realizarea planului de reorganizare a societatii, tinând cont de resursele disponibile si conditiile concrete.
Decizia este momentul esential al managementului, deoarece procesul managerial se axeaza pe elaborarea, adoptarea si aplicarea unor decizii. De calitatea acestor decizii depinde, eficienta activitatii si astfel se asigura atingerea obiectivului.

Astfel, principiul fundamental al acestui proces in cadrul SC Fotbal Club Rapid SA este urmatorul: toate deciziile manageriale vor fi adoptate dupa informarea si consultarea administratorului judiciar. Orice decizie care se va forma in alt mod este nula si atrage raspunderea celor care au participat la formarea si executarea ei.

Procesul decizional:

Avand in vedere situatia societatii, este necesara formarea unei decizii de ordin tactic care sa formeze principial linia pe care se vor lua deciziile curente operationale.

Astfel, avand in vedere rolul Administratorului Special al societatii si faptul ca toate deciziile acestuia sunt conditionate de acceptul prealabil al Administratorului judiciar din perspectiva rolului acestuia de supraveghere a activtatii administratorului special, pentru a asigura rapiditate, eficienta si cooperare in procesul decizional, principii ce caracterizeaza un management eficient, Administratorul Special va elabora un raport despre starea societatii, pe toate sectoarele, in 15 zile de la numire, in vederea elaborarii unei decizii manageriale tactice impreuna cu Administratorul judiciar, pentru atingerea obiectivului de maximizare a profitului, respectarii planului de reorganizare si achitarea datoriilor curente.
Raportul va cuprinde expres propunerile Administratorului special pentru decizia tactica, pe care o va argumenta functional, faptic, juridic si financiar, indicand sursele de realizare a fiecarei actiuni/contract/act propus.
Dupa primirea raportului, Administratorul judiciar- in functie de situatie- va putea sa sustina, sa solicite modificarea si completarea sau sa respinga decizia propusa, facand o alta propunere care va fi dezbatuta.

DECIZIA SI PROCESUL DECIZIONAL
Este evident ca pentru rezolvarea oricarei probleme exista mai multe solutii, managementul fiind pus in situatia de a alege calea de actiune cea mai avantajoasa pentru societate. Acest proces de alegere a unei solutii, considerate a fi cea mai buna, constituie o decizie de management. Realizarea obiectivelor societatii in insolventa presupune decizia, care are rolul principal de a stabili calea de actiune, de a coordona activitatea salariatilor si de a asigura functionarea socitatii in vederea atingerii scopului propus prin Decizia tactica.
Deciziile curente sunt adoptate prin consens de catre Administratorul Special si Administratorul Judiciar cu consultarea Directorului General al societatii, in baza referatelor intocmite de personalul de specialitate conform normelor de organizare si functionare si a dispozitiilor contractuale sau interne ale societatii comerciale.
În aceasta societate hotararile manageriale sunt rezultatul unui proces decizional, se vor evita actele decizionale unilaterale, avand in vedere ca procesul managerial este unul colectiv si scopul societatii este unul calificat de procedura insolventei.
Avand in vedere ca DECIZIA este linia de actiune aleasa in mod constient dintr-un anumit numar de posibilitati cu scopul de a ajunge la rezultatul dorit, aceasta implica mai mai multe elemente :
a) existenta unui obiectiv sau a mai multor obiective ce trebuie realizate intr-o anumita etapa;
b) evidenta solutiilor, a posibilitatilor de actiune;
c) alegerea asa-zisei variante optime, pe baza unui proces rational de gandire logica
d) structura continutului variantei optime pentru a furniza toate indicatiile necesare executantilor, in vederea realizarii obiectivelor.
Daca lipsesc aceste elemente sau unul din ele, nu putem vorbi de existenta unui act decizional si de decizie.
Avand in vedere:
– obligatia administratorului judiciar de a controla si verifica activitatea societatii debitoare in procesul de insolventa,
– pentru a mentine un proces managerial eficient in societate
– pentru a crea un climat de cooperare decizionala (avand in vedere ca decizia este un instrument de conducere deosebit de important prin intermediul careia managementul mobilizeaza intreg personalul salariat, directionandu-l in functie de obiectivele existente),
– ca decizia implica o anumita reactie din partea subordonatilor, ea influentand si determinand comportamentul individului in societate sau pe cel al colectivelor de munca existente,
– pentru a evita o disfunctionalitate in acest proces.

Administratorul special si administratorul judiciar vor lua deciziile prin consens astfel:
1. Administratorul special
(i) va identifica problemele curente ale societatii, sau cele sesizate de catre Administratorul judiciar supraveghetor al activitatii administratorului special.
(ii) Va intocmi zilnic un raport care va cuprinde toate elementele necesare in procesul decizional, aratate mai sus, propunerea sa, argumentele care o sustin (faptice, manageriale, tacttice, economice, juridice, de imagine), costurile si sursele lor de acoperire. Acesta va avea in vedere, in mod primordial in formarea propunerii de decizie scopul societatii aflate in insolventa, respectiv maximizarea averii debitoarei.
(iii) dupa primirea aprobarii/solutiei date de administratorului judiciar, va actiona in conformitate cu decizia astfel adoptata.
2. Administratorul judiciar,
(i) va raspunde raportului prin sustinerea, completarea/modificarea sau respingerea propunerii si inaintarea unei alternative in maxim 24 de ore de la primirea raportului.
(ii) Daca situatia o va impune se va organiza o sedinta la care vor participa si angajatii care participa la activitatea vizata de decizie sau in cazul contractelor/ofertelor se vor purta negocieri in echipa pentru maximizarea sanselor realizarii sau incheierii unor contracte.

Orice hotarare luata cu nerespectarea acestei Decizii de lucru este anulabila si atrage raspunderea Administratorului special pentru prejudiciile cauzate societatii si creditorilor.

In ce priveste punerea in practica a acestei decizii, si derularea activitatii curente, Administratorul special va informa zilnic, in scris, prin corespondenta electronica problemele identificate, termenele pe care si le propune pentru rezolvare si solutiile pe care le propune conform fluxului mai sus mentionat si cu respectarea cerintelor anterior stabilite.
Decizia asupra incheierii, executarii, incetarii contractelor in care societatea debitoare este parte, va respecta acelasi proces decizional, neputand fi comunicata sau adoptata in relatia cu un partener contractual sau posibil partener contractual o atitudine asupra careia administratorul judiciar si cel special nu au decis prin consensul intrunit dupa principiile de mai sus.
Prioritatea platilor va fi decisa prin consens, iar specimenul de semnatura in banca va fi conjunct.

Administratorul special va propune solutiile juridice pentru cauzele in care debitoarea este parte, argumentate juridic si va propune solutiile juridice argumentate pentru recuperarea creantelor societatii.

Orice angajare a societatii in relatiile cu salariatii si personalul propriu, precum si cu tertii, care nu a fost stabilita in baza unui proces decizional consensual, este anulabila/nula de drept dupa caz, si atrage raspunderea celui care a incalcat prezenta decizie, fara a exclude anularea de catre administratorul judiciar a actului indeplinit/elaborat/initiat cu incalcarea prezentei decizii, precum si suportarea pagubelor si angajarea raspunderii in cazul in care astfel au fost produse prejudicii (inclusiv de imagine) societatii.
Nu sunt permise aprobarile orale, adoptarea consensuala a deciziilor putand fi elaborata si dovedita doar cu inscrisuri (corespondenta electronica privind consensul sau procese verbale de discutii ale intalnirii pentru adoptarea deciziilor).

Administratorul special find desemnat intuituu personae de actionari, nu va putea delega atributiile sale catre terte persoane.

Administratorul special nu va permite incalcarea prevederilor art. 103 din legea nr. 85/2006 si va actiona in conformitate cu legea si pentru maximizarea activitatii debitoarei.

Prezenta decizie este opozabila :
a) decidentului sau forului de decizie
b) executantilor sau personalului salariat executant
c) in cadrul teritorial si functional, ca mediu ambient in care se desfasoara activitatea societatii.

DEFINITII

a) Decidentul sau forul de decizie este constituit din organele de conducere participative ale societatii- administratorul judiciar, administratorul special si din personalul salariat care este incadrat pe functiile de conducere existente pe diferite niveluri ierarhice. Caracteristice pentru acest factor sunt: cresterea capacitatii decizionale prin antrenarea unui numar mare de specialisti; utilizarea metodelor moderne in cadrul procesului decizional etc.
b) Personalul salariat executant – toti salariatii sau colaboratorii societatii cu functii de executie.
c) Mediul ambiant – competitia nationala Liga I, competitiile organizate de FRF si mediul fotbalistic international, fiind legat de conditiile concrete de natura economica, tehnica, administrativa, etc.