Termeni și condiții

Noi vrem ca experiența ta să fie placută și simplă până la capăt. Termeni și condiții este instrumentul care ne ghidează activitatea în ceea ce privește Procesul de vânzare pe site-ul www.fcrapid.ro, Politica de Returnare, Garanție, Cesionarea și Subcontractarea, Legea aplicabilă – Jurisdicția, Forța Majoră și Datele cu caracter personal.

În cuprinsul acestui SITE următorii termeni vor însemna:

CUMPĂRĂTOR


Persoană, Firmă, Companie sau Altă entitate juridică ce emite o Comandă și este înscrisă în partea introductivă a facturii sub titlul Cumpărător (sau imputernicitul acestuia).

VÂNZĂTOR


Magazinul FANSHOP RAPID GIULESTI S.R.L.înscris în partea introductivă a facturii sub titlul de Furnizor, după cum urmează:

Firma: FANSHOP RAPID GIULESTI S.R.L.
Sediu social: București Sectorul 2, Soseaua Fabrica de Glucoză Nr. 21,
Cod Unic de înregistrare: RO 46892625
Nr. de ordine în registrul comerțului: 140/18950/23.09.2022

PRODUSE ȘI SERVICII


Orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate respectiv prestate de către VÂNZĂTOR, CUMPĂRĂTORULUI și sunt reprezentate prin echipament sportiv FC RAPID si accesorii FC RAPID achiziționate de către Cumpărător, care corespund descrierii din cataloagele și documentația producătorilor, ale căror caracteristici au fost agreate de Cumpărător și inscrise în comandă, respectiv factură.

COMANDĂ


Un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

CONTRACT


O comandă validă, confirmată de către Vânzător.

SPECIFICAȚII


Toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

BUNURI CU ELEMENTE DIGITALE


Obiect corporal mobil care încorporează un conținut digital sau un serviciu digital sau este interconectat cu acestea, astfel încât, în absența respectivului conținut digital sau serviciu digital, bunul nu și-ar putea îndeplini funcțiile.
Drepturile cumpărătorilor sunt prevăzute în Ordonanța de Urgență 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la vânzarea de bunuri și nu sunt afectate prin acești Termeni și Condiții.

I. Procesul de vânzare pentru site-ul www.fcrapid.ro

Prin lansarea unei comenzi pe site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, SMS, telefon) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile pe site.
Vânzătorul va informa Cumpărătorul, prin mesaje distincte, înregistrarea (preluarea) comenzii, respectiv confirmarea comenzii. Înregistrarea unei comenzi online de către Vânzător, discuțiile telefonice sau prin alte mijloace de comunicare NU constituie o validare și confirmare ferme ale comenzii și, în consecință, NU semnifică încheierea contractului la distanță.
Dacă Vânzătorul confirmă explicit o comandă, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare scrisă (e-mail, SMS) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă.
Comanda se consideră validă numai după confirmarea de către Vânzător a disponibilității stocului, a prețului precum și a caracteristicilor produselor respectiv a serviciilor solicitate de Cumpărător.
În lipsa unei confirmări exprese din partea Vânzătorului, prezentele termene și condiții generale de vânzare vor sta la baza Contractului încheiat, în completarea acestora fiind documentele fiscale. (Factura de marfă și respectiv Factura de servicii).

Obiectul Contractului

Îl constituie vânzarea PRODUSELOR, respectiv prestarea SERVICIILOR, în conformitate cu disponibilitatea stocului, prețul și caracteristicile menționate în confirmarea transmisă de Vânzător pentru validarea comenzii prin care Cumpărătorul și-a exprimat intenția de achiziție.

Comanda Clientului

Clientul se înregistrează în SITE pe baza unui user și a unei parole unice, selectează produsele, își exprima acordul cu Termenii și Condițiile magazinului online https://www.fcrapid.ro, apoi apasă butonul „Adaugă în Coș.” În „Coșul meu”, clientul are posibilitatatea să parcurgă lista produselor, să modifice cantitățile și să confirme intenția de cumpărare prin accesarea butonului „Finalizează comanda”. Ulterior finalizării comenzii, clientul va primi în vederea validării acesteia, o confirmare scrisă din partea Vânzătorului, privind disponibilitatea, prețul și caracteristicile produselor respectiv a serviciilor comandate.

Prețul Contractului

Îl constituie prețul vânzării Produselor, respectiv prestării Serviciilor, cuprins în comanda validată prin confirmarea de către Vânzător. Cu toate acestea, SOCIETATEA atenționează asupra faptului că există cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale SITE- ului sau erori, prețul afișat pe SITE poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, Vânzătorul va informa Cumpărătorul asupra prețului corect, menționându-l în cuprinsul confirmării comenzii.

PRP

Preț recomandat de producător pentru vânzarea produselor.

Ofertă Promoțională

Campanie desfășurată de către Vânzător ce presupune reducerea prețului pentru diferite categorii de produse, în anumite perioade de timp. Toate condițiile de desfășurare a campaniilor (perioada de desfășurare a campaniei, produsele vizate de campanie, condiții de acordare a reducerilor, dacă este cazul) sunt definite în Regulamentul aferent fiecărei campanii.

Cod Reducere

Cod emis de către Vânzător ce poate fi utilizat pentru aplicarea unei reduceri asupra valorii totale a comenzii sau pentru o anumită categorie de produse. Condițiile de emitere și utilizare vor fi stabilite prin Regulamentele de campanie ce presupun acordarea codurilor de reducere.

Modalități de plată

Prețul Contractului poate fi efectuat printr-una dintre următoarele modalități, funcție de opțiunea clientului: plata online cu card ( card personal sau al societății cumpărătoare, în condiții de deplină securitate, fără a fi perceput un comision suplimentar pentru tranzacții; plățile se realizează prin intermediul Netopia MobilPay.ro); ordin de plată (în baza facturii proforme emise de către Vânzător); numerar la livrare (plata va fi făcută în lei conform prețului Contractului și se va face la comisionarul care efectueză livrarea). Modalitatea de plată cu numerar la livrare nu este disponibilă pentru comenzi online a căror valoare cu TVA este mai mare de 5.000 lei pentru persoanele juridice și 10.000 lei pentru persoanele fizice.

Livrarea Produselor

Livrarea se realizează doar pe teritoriul României, la adresa de livrare definită de către Client în formularul de comandă, utilizând curieratul extern sau echipa internă de livrare. În cazul în care o comandă conține mai multe produse, cu termene de livrare diferite, se va efectua o singură livrare în termenul stabilit de Vânzător, conform disponibilității afișate pe site în momentul plasării comenzii. Produsele se află în ambalajul original, sigilat, al producătorului și sunt asigurate pe tot parcursul transportului, până la livrare. Cumpărătorul are obligația să desfacă și să verifice din punct de vedere cantitativ și calitativ coletele, pe baza etichetării acestora, să desfacă și să verifice, integritatea coletelor precum și a componentelor ambalate (ex: piese din sticlă). Vânzătorul este obligat să demonstreze Cumpărătorului, la cererea acestuia, modul de utilizare și funcționare a produselor cumpărate, prin scheme și instrucțiuni de montaj. Vânzătorul va anunța Cumpărătorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării. Dacă termenul de livrare este modificat de către producător, ori de către alte entități, (cum ar fi non-limitativ: autorități vamale, agenți vamali, transportatori, etc.), acesta va informa de îndată Cumpărătorul cu privire la modificarea intervenită (excepție prevăzută de art. 18 din O.U.G. nr. 34 /2014, alin. 1). Vânzătorul, în cazul în care nu poate executa Contractul motivat de faptul că produsul sau serviciul nu este/nu mai este disponibil, va informa Cumpărătorul despre aceasta indisponibilitate, urmând ca sumele de bani achitate de către Cumpărător pentru produsul sau serviciul indisponibil să fie rambursate în termen de maximum 14 de zile calendaristice. Termenele de livrare sunt afișate pe site la fiecare produs și variază în funcție de produs. Cu toate acestea, termenele de livrare pot fi modificate unilateral de către Vânzător în cazul în care acestea sunt afectate de întârzieri ale transportului datorate unor situații mai presus de puterea de control a Vânzătorului, de decizii ale producătorilor ori de intervenția unor autorități în procesul de transport /verificare /taxare /livrare.
În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, a respingerii de către banca emitentă a cardului sau a tranzacției, a invalidării tranzacției de către procesatorul de carduri, a amânării de către Cumpărător a termenului de livrare stabilit, Vânzătorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului.


În lipsa unei confirmări exprese din partea Vânzătorului, prezentele termene și condiții generale de vânzare vor sta la baza Contractului încheiat, în completarea acestora fiind documentele fiscale. (Factura de marfă și servicii).

II. Politica de returnare pentru site-ul www.fcrapid.ro

Potrivit legislației în vigoare, Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului, cu suportarea cheltuielilor de returnare.

Doar în magazinul nostru din Calea Giulești nr. 18, 060276, sector 6, București, acceptăm returnarea produselor în conformitate cu legislația în vigoare. 
Cu toate acestea, politica noastră de retur are câteva condiții importante:
– Formularul de retur trebuie predat și completat în 2 exemplare;
– Produsele pot fi returnate pentru rambursarea integrală /parțială a contravalorii. Rambursarea se va face în cel mult 14 zile de la data solicitării returului, sub rezerva recepționării corespunzătoare cantitative și calitative a returului, confor politicii, doar prin transfer bancar;
– Nu se acceptă înlocuirea produselor returnate cu alte produse de dimensiuni/mărimi diferite;
– Pentru a returna un produs, acesta trebuie să fie în starea inițială, nefolosit și nedeteriorat, împreună cu toate accesoriile și ambalajul original;
– Returnarea se poate face în termen de 14 zile calendaristice de la data achiziției, prezentând bonul fiscal /chitanța /factura.

Clientul este informat asupra faptului că, în cazul în care produsele a căror returnare prezintă urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri mecanice sau, după caz, electrice, accesorii lipsă, certificate de garanție lipsă, Vânzătorul își rezervă dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă din valoarea produsului, sumă ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse. În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face în cel mult 14 zile de la data solicitării returului, sub beneficiul recepției cantitative și calitative a returului, conform prezentei politici, prin aceeași metodă de plată.
Clientul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepția cazului în care Vânzătorul acceptă să suporte acele costuri. În cazul vânzârii on-line, pentru produsele care au fost livrate la domiciliul Clientului la momentul încheierii contractului, Vânzătorul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poștă sau curier.

Clientul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor.

Produsele confecționate conform instrucțiunilor clientului /produsele configurate special (PERSONALIZATE) nu pot fi returnate.

Din motive de igienă, produsele textile destinate folosirii personale intime (inclusiv dar fără limitare la prosoape, lenjerii de pat, halate, perne) și care au fost desigilate vor fi considerate purtate /utilizate, și nu pot fi returnate și /sau înlocuite decât pentru lipsă de conformitate.
Livrarea, transportul și/sau montajul sunt servicii distincte, oferite de către noi, ce comportă opțiunea Cumpărătorului și plata unui preț. Livrarea, transportul și/sau montajul nu sunt servicii standard. Pentru serviciul de retur al bunurilor, sunt exceptate de la exercitarea acestuia serviciile de: livrare, transport și/sau montaj al produselor dacă Cumpărătorul a exprimat în prealabil acordul expres pentru executarea acestora.

Sunt exceptate de la exercitarea dreptului de retur produsele realizate după specificațiile și instrucțiunile Cumpărătorului sau personalizate distinct pentru acesta, produsele care se pot deterioara sau degrada rapid, produsele ce sunt parte a unui ansamblu și nu pot fi, prin natura acestora, separate de celelalte elemente componente.

În cazul în care vă putem ajuta cu alte informații, vă rugăm să ne scrieți la adresa: online@fcrapid.ro. În plus, puteți completa formularul de retur și trimite către adresa de email: retur@fcrapid.ro. Descărcați și completați formularul de retur pentru produsele achiziționate de pe www.fcrapid.ro aici: Formular Retur.

III. Garanție și Service

1. Vânzătorul asigură și garantează conformitatea bunurilor achiziționate precum și eventualele vicii ascunse, declarând pe propria răspundere că produsele comercializate nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu Ordonanța nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, documentația de execuție a fabricantului și standardelor românești.
2. Vânzătorul se angajează să livreze produsul conform cu descrierea din cadrul site-ului https://www.fcrapid.ro/, produse care respectă descrierea, tipul, cantitatea și calitatea și dețin funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea precum și calitățile și caracteristicile inclusiv în materie de durabilitate, funcționalitate, compatibilitate și securitate. Bunurile corespund scopului special pentru care cumpărătorul le solicită, scop pe care cumpărătorul are obligația de a-l aduce la cunoștința vânzătorului cel târziu în momentul încheierii contractului și pe care vânzătorul îl acceptă. De asemenea, produsele corespund scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri de același tip, posedă calitatea și corespund descrierii modelului expus, pe care cumpărătorul are posibilitatea de a-l vedea și testa. Produsele sunt destinate uzului casnic/domestic, cu excepția produselor destinate expres utilizării profesionale. Produsele sunt livrate împreună cu accesoriile, inclusiv ambalajul, instrucțiunile de instalare sau orice alte informații necesare. Produsul este considerat neconform dacă nu corespunde descrierii de mai sus. Răspunderea vânzătorului este angajată dacă lipsa de conformitate a produsului apare într-un termen de 2 ani calculat de la data livrării și dacă Cumpărătorul informează Vânzătorul despre apariția lipsei de conformitate. Pentru bunurile cu elemente digitale, vânzătorul este răspunzător pentru orice neconformitate a elementelor digitale care intervine sau este constatat în termen de 2 ani pentru bunurile care au o durată medie de viață mai mică de 5 ani, sau 5 ani pentru bunurile care au o durată medie de viață mai mare de 5 ani. În cazul în care se constată o lipsă de conformitate a unui produs din factură, Cumpărătorul are dreptul de a cere repararea sau înlocuirea produsului. Cumpărătorul are dreptul de a cere să beneficieze de o reducere corespunzătoare a prețului sau de rezoluțiunea contractului privind acel produs neconform dacă:
1. Vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile (vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate bunurile dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri disproporționate).
2. Se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia.
3. Neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul de încetare imediată a contractului.
4. Vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru cumpărător, ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.
Cumpărătorul este obligat să anunțe lipsa din colet a unei componente și să păstreze etichetele și conținutul coletului în starea în care le-a primit în vederea verificării și înlocuirii. Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere pentru execuția și consecințele serviciilor de manipulare, transport, montaj și instalare executate de terți, atunci când produsul a fost deteriorat sau nu au fost respectate instrucțiunile producătorului. Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere privind consecințele pe care le-ar avea utilizarea sau întreținerea greșită a produselor, datorate nerespectării instrucțiunilor producătorului. Nu se consideră lipsă de conformitate dacă la momentul încheierii contractului cumpărătorul a fost informat în mod explicit că o anumită caracteristică a bunurilor nu corespunde cerințelor obiective de conformitate, iar cumpărătorul acceptă acest lucru (în mod expres și separat) la momentul încheierii contractului de vânzare. Orice neconformitate care este constatată în termen de un an de la data la care bunurile au fost livrate este prezumată a fi existat în momentul livrării bunurilor, până la proba contrarie sau cu excepția cazului în care această prezumție este incompatibilă cu natura bunurilor sau cu natura neconformității.
3. Vânzătorul acordă garanție care începe de la data livrării produselor pentru o perioadă de 2 ani. În această perioadă, dacă deficiențele nu sunt imputabile Cumpărătorului, Vânzătorul își asumă responsabilitatea reparării sau înlocuirii produsului pe cheltuiala sa. După efectuarea livrării, Cumpărătorul are obligația de a verifica produsele cu privire la orice deficiențe cantitative sau calitative (ciobituri, zgârieturi, rosături, fire trase, componente îndoite, pete de murdărie etc.) și de a informa vânzătorul în cel mai scurt timp. Spargerea produselor sau componentelor din sticlă sau zgârierea produselor după recepție sunt riscuri asumate integral de Cumpărător.
4. Orice reclamație va fi însoțită de factura de marfă și certificatul de garanție. În termenul de garanție Cumpărătorul are dreptul de a cere repararea gratuită, sau înlocuirea produsului cu deficiențe calitative, dacă aceste deficiențe nu sunt cauzate de nerespectarea de către Cumpărător a instrucțiunilor de utilizare și întreținere. În funcție de disponibilitatea producătorului și de locul unde a fost fabricat produsul, Vânzătorul își va impune să repare sau să înlocuiască produsulîntr-o perioadă de maxim de 15 zile calendaristice, într-un termen stabilit de comun acord, cu excepția situației când această măsură este imposibilă (dacă în acest timp nu se pot asigura produse sau piese de schimb identice pentru înlocuire) sau disproporționată.
5. Produsul înlocuit beneficiază de aceeași garanție ca și un produs nou. În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenul de garanție de 2 ani se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul în care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate și până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către cumpărător.
6. Cumpărătorul este informat cu privire la actualizări și îi sunt furnizate actualizări pentru produsele cu elemente digitale, inclusiv actualizări de securitate, care sunt necesare pentru a menține conformitatea acelor bunuri, conform prevederilor legale.
7. În situația produselor cu elemente digitale, în cazul în care cumpărătorul nu instalează într-un termen rezonabil actualizările furnizate, vânzătorul nu răspunde pentru nicio neconformitate cauzată exclusiv de lipsa actualizării relevante, dacă:
1. Vânzătorul a informat cumpărătorul cu privire la disponibilitatea actualizării și la consecințele neinstalării acesteia de către cumpărător.
2. Neinstalarea sau instalarea incorectă a actualizării de către cumpărător nu a fost cauzată de existența unor deficiențe în instrucțiunile de instalare furnizate.
8. Transportul produselor de către Vânzător la sediul indicat de Cumpărător nu fac obiectul facturii ce conține produsele și nu sunt incluse în prețul plătit de Cumpărător. Tarifele serviciilor sunt afișate pe site-ul Vânzătorului, https://www.fcrapid.ro/pages/transport-si-montaj. În perioada până la data livrării, indiferent de achitarea parțială sau integrală a comenzii, produsele sunt în proprietatea Vânzătorului, până la livrarea efectivă a acestora. Livrarea efectivă este confimată prin semnătura de primire a Cumpărătorului pe factura fiscală pentru comenzile expediate cu echipa internă de livrare sau documentul de transport furnizat de curier.
9. În accepțiunea părților, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în scris la adresa prevăzută în partea introductivă a facturii. Schimbarea adresei nu poate fi opusă părților dacă ea nu a fost comunicată în scris. În cazul notificării pe cale poștală, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. Orice eveniment imprevizibil și inevitabil, independent de voința părților, care împiedică în parte sau în totalitate îndeplinirea obligațiilor contractuale, va fi considerat că un caz de forță majoră. Partea care invocă forța majoră și care o va aduce la cunoștință celeilalte părți contractante în cel mult 7 zile de la apariția cazului de forță majoră invocat, va fi exonerată de obligațiile sale dar numai în măsura și exclusiv pentru perioadă pentru care forța majoră se aplică. Orice eventuale neînțelegeri care apar între părți cu privire la executarea sau interpretarea comenzii care nu vor putea fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești de drept comun ale Municipiului București de la sediul social al Vânzătorului sau Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, conform cu legislația în vigoare în România.
10. Pentru orice categorie de produse sunt strict interzise:
– dezambalarea folosind obiecte tăioase sau dure;
– tăierea sau zgârierea materialelor;
– frecarea de alte suprafețe sau cu substanțe (soluții de curățare) abrazive;
– folosirea sau păstrarea produselor în medii umede sau la temperaturi sub 0 grade Celsius precum și în medii cu variații de temperatură;
– așezarea produsului lângă surse de căldură (distanța de gardă este de 1m) în afară mobilierului de bucătărie proiectat în acest scop;
– folosirea produselor de curățare care conțin acizi, petrol, gaz, detergenți, solvenți chimici sau alcool (orice soluție trebuie încercată întâi pe o suprafață mică, ascunsă);

11. Garanțiile comerciale nu afectează garanția legală privind conformitatea produsului, conform OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri.

IV. Cesionarea și Subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii aferente onorării Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia.

V. Forță majoră

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

VI. Regulamente Campanii și Concursuri

Această secțiune este dedicată regulamentelor de campanie organizate pe www.fcrapid.ro și concursurilor cu premii organizate pe www.fcrapid.ro și prin intermediul platformelor de comunicare online.

VII. Legea aplicabilă – Jurisdicția

Informare
Site-ul http://www.fcrapid.ro este proprietatea companiei FANSHOP RAPID GIULESTI S.R.L., societate româna cu sediul în Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, București, telefon: 0751.298.089 înregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului București sub nr. J40/18950/23.09.2022, având codul fiscal nr. RO 46892625, ce poate fi contactată la adresa de email: online@fcrapid.ro.

În cazul în care aveți orice solicitare referitoare la procesul de vanzare, precum si la produsele și serviciile disponibile online, ne puteți contacta la telefon 0751.298.089, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 18:00.

Prin utilizarea site-ului http://www.fcrapid.ro și/sau al oricărui alt serviciu și/sau produs oferit, se consideră că ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și condițiile de utilizare ale site-ului. Site-ul http://www.fcrapid.ro se supune legilor din România.

Gazda Vânzătorilor este FANSHOP RAPID GIULESTI S.R.L.cu sediul în București, Str. Fabrica de Glucoză, nr. 21, Sector 2, număr de înregistrare la Registrul Comerțului 140/18950/23.09.2022, CUI RO46892625, atribuit fiscal RO. Gazda Vânzătorilor va depune toate diligențele în vederea menținerii corectitudinii informațiilor expuse pe site. Cu toate acestea, având în vedere posibile erori cu privire la aceste informații, societatea precizează că imaginea produselor are caracter informativ; unele caracteristici sau prețul produselor prezentate pe site, pot fi modificate fără preaviz sau pot conține erori de operare. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, uneori descrierile produselor pot fi incomplete, însă societatea face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante. Ne cerem scuze pentru eventualele erori de informare și vă rugăm să le semnalați orice potențială eroare la Relații Clienți: online@fcrapid.ro

CONTRACTUL este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din București.

Descrierea serviciului
https://www.fcrapid.ro/ a fost realizat pentru a oferi servicii de informare, în mod gratuit, asupra produselor și serviciilor practicate, tuturor celor care accesează https://www.fcrapid.ro/. Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul site-ului sunt supuse acelorași condiții, în afară de cazul în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate. Utilizatorii au acces gratuit la serviciile https://www.fcrapid.ro/. https://www.fcrapid.ro/ își rezervă dreptul de a restricționa utilizarea oricărui serviciu al site-ului în interes comercial. Prin utilizarea https://www.fcrapid.ro/ sunteți de acord să nu folosiți niciun sistem automat, care accesează site-ul într-o manieră care trimite mai multe mesaje de cereri site-ului https://www.fcrapid.ro/ într-o perioadă de timp, rezonabilă pentru ca o persoană să poată să utilizeze această convenție. https://www.fcrapid.ro/ poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții, în orice secțiune din site. Campaniile și promoțiile derulate de https://www.fcrapid.ro/ nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul vizitatorilor și poate fi schimbat oricând fără a necesita anunțarea prealabilă.

Drepturi de autor
Conținutul site-ului este proprietatea https://www.fcrapid.ro/ și a companiilor partenere care vor fi citate ca sursă de conținut și nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al https://www.fcrapid.ro/. În cazul în care doriți să preluați orice tip de conținut de pe https://www.fcrapid.ro/, ne puteți contacta pe adresa online@fcrapid.ro. https://www.fcrapid.ro/ își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul site-ului, în orice moment. https://www.fcrapid.ro/ își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment fără un anunț prealabil. Utilizatorii nu vor modifica nicio parte din acest site în afară de ceea ce este necesar pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul în care a fost creat. Astfel, în zonele din site care permit adăugarea conținutului de către utilizatori, respectiv zona de comentarii, aceștia vor introduce pe site doar conținut legal și moral, iar deținătorul își rezervă dreptul de a modera / cenzura comentariile.

Utilizarea cookie-uri
Pentru a afla mai multe despre modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru vă rugăm să accesați Politica despre Cookies.

Ultima modificare: 2024-04-10

Scroll to Top